Είσοδος
4.6
Μεταφορά 'Επικίνδυνων εμπορεύματων' από την Αμερική

Μερικές φορές τα δέματα μπορούν να περιέχουν προϊόντα γνωστά ως «επικίνδυνα εμπορεύματα». Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα στοιχεία που θεωρούνται «Επικίνδυνα εμπορεύματα» τα οποία μπορούν να αγοραστούν από τις ΗΠΑ, καθώς αυτά δεν μπορούν πάντα να μεταφερθούν λόγω κανονισμών.

Ορισμένα προϊόντα ταξινομούνται ως «επικίνδυνα» και ενδέχεται να είναι ακατάλληλα για ασφαλή μεταφορά. Αυτή η κατηγορία μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: αερολύματα, αρώματα ή οτιδήποτε περιέχει μπαταρίες λιθίου - τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές.

Παρακάτω θα βρείτε τον κατάλογο των δεμάτων που χαρακτηρίζονται ως «Επικίνδυνα εμπορεύματα»:

 • Τα δέματα που περιέχουν μπαταρίες Li-Ion και Li-Metal, ταξινομούνται ως «επικίνδυνα εμπορεύματα».
 • Μπορούν να μεταφερθούν μόνο εμπορεύματα με το χαρακτηριστικό UN3481
 • Όλοι οι υπόλοιποι κωδικοί δεν μπορούν να μεταφερθούν. Αυτό περιλαμβάνει τους κωδικούς: UN3480, UN3091 and UN3090.
 • Για τα δέματα που περιέχουν άγνωστους κώδικες επικίνδυνων εμπορευμάτων, θα χρειαστεί να ανοίξουν και να αποσυσκευαστούν για την ανάκτηση των στοιχείων. Αυτή τα στοιχεία μπορούν στη συνέχεια να καθορίσουν σε ποιον από τους 4 παραπάνω κωδικούς ανήκει το δέμα.
  Παρακαλώ σημειώστε ότι θα υπάρξει μια χρέωση ανασυσκευασίας για αυτά τα δέματα και θα σημειωθούν στο σύστημα μέχρι να επιβεβαιωθεί η ανασυσκευασία από εσάς.
 • Επί του παρόντος, μπορούμε να μεταφέρουμε μόνο τον κωδικό: UN3481. Διοργανώνουμε μεταφορές μόνο όταν οι όγκοι είναι αρκετά υψηλοί για αυτά τα δέματα. Γενικά, η μεταφορά γίνεται μία φορά το μήνα.
 • Για τους κωδικούς που δεν μπορούμε να μεταφέρουμε, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών και επιβεβαιώστε αν θέλετε να επιστρέψετε τα δέματα στα online καταστήματα της Αμερικής.
 • Για φορητούς υπολογιστές και προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες, επικοινωνήστε επίσης με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας.

Είναι προτεραιότητά μας να σας ενημερώνουμε για τα δέματά που παραδίδονται για εσάς, εάν περιέχουν επικίνδυνα αντικείμενα. Ωστόσο, για τα δέματα που περιέχουν προϊόντα σύμφωνα με την παραπάνω λίστα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία που μπορεί να προκληθεί.

Σας προτείνουμε πριν από την τοποθέτηση μιας παραγγελίας να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας.

Ποιες είναι οι χρεώσεις παράδοσης ενός πακέτου από τις ΗΠΑ;

Οι τιμές παράδοσης υπολογίζονται βάσει του χρεωστικού βάρους του δέματος *
* Χρεωστικό βάρος: Το χρεωστικό βάρος των φορτίων αεροπορικής μεταφοράς  υπολογίζεται ως το πραγματικό βάρος (μικτό βάρος) ή το ογκομετρικό (ονομάζεται επίσης όγκος ή διαστατικό) βάρος της αποστολής, όποιο είναι μεγαλύτερο. Το ογκομετρικό βάρος υπολογίζεται με βάση τις διαστάσεις (μήκος, πλάτος και ύψος) ενός δέματος δηλαδή Μήκος (cm) x Πλάτος (cm) x Ύψος (cm) / 6.000. Συνήθως, τα μεγάλα αντικείμενα με ελαφρύ συνολικό βάρος καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο σε ένα αεροσκάφος από ένα μικρό, βαρύ αντικείμενο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν σύμφωνα με το χρεωστικό βάρος.

Τελωνειακές Διατυπώσεις Εισαγωγής

Όταν τα δέματα φθάνουν στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής - αυτό επιτρέπει την κυκλοφορία των δεμάτων ως δέματα της ΕΕ, σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού της ΕΕ χωρίς άλλες τελωνειακές διατυπώσεις κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης ή κατά την άφιξη στον προορισμό.

Μόλις τα δέματα φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αξία που δηλώθηκε σε δολάρια ΗΠΑ μετατρέπεται σε στερλίνες βάσει των συναλλαγματικών ισοτιμιών που δημοσιεύονται μηνιαίως από την HM Revenue & Customs (τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου)

Δέματα Χαμηλής Αξίας (ΧΑ) με αξία έως 14,99 στερλίνες: Τα δέματα σε αυτήν την αξία απαλλάσσονται από τις τελωνειακές διατυπώσεις, τον ΦΠΑ εισαγωγής ή τους εισαγωγικούς δασμούς.
Δέματα Μεσαίας Αξίας (ΜΑ) με αξία από 15 στερλίνες έως 134.99 στερλίνες: Τα δέματα αυτά θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ εισαγωγής 20% βάσει της Στατιστικής Αξίας.
Δέματα Υψηλής Αξίας (ΥΑ) με αξία άνω των 135 στερλινών: Τα δέματα αυτά θα χρεώνονται με ΦΠΑ εισαγωγής 20%, με τους τελωνειακούς δασμούς εισαγωγής αναλόγως της κατηγορίας των προϊόντων, όλα εφαρμοσμένα στη Στατιστική Αξία κάθε δέματος.

Στατιστική Αξία - Ο εισαγωγικός ΦΠΑ και οι εισαγωγικοί δασμοί υπολογίζονται με βάση τη Στατιστική Αξία η οποία είναι η Δηλωμένη Αξία που αυξάνεται ελαφρά από την HMRC. Από την εμπειρία μας μέχρι στιγμής, αλλά χωρίς αυτό να είναι εγγυημένος παράγοντας, ο μέσος στατιστικός παράγοντας ήταν 1,04 (μέση αύξηση της Δηλωμένης Τιμής κατά 4% για να ληφθεί η Στατιστική Αξία).

Οι Τελωνειακές Πληρωμές Εισαγωγής πραγματοποιούνται βάσει του ΦΠΑ εισαγωγής, των τελωνειακών δασμών εισαγωγής και κάθε άλλου φόρου εισαγωγής που καταβάλλεται από το EshopWedrop στην HMRC (τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου) για λογαριασμό των πελατών για την εισαγωγή των δεμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταβάλλονται σε GBP (στερλίνες) και τα ίδια ποσά χωρίς κανένα περιθώριο κέρδους ενημερώνονται στο σύστημα του EshopWedrop για κάθε δέμα. Στη συνέχεια το σύστημα μετατρέπει τα ποσά GBP στο τοπικό νόμισμα κάθε χώρας προορισμού (π.χ. Ευρώ για τη Λιθουανία, RON για τη Ρουμανία) με βάση τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες που δημοσιεύει η τοπική κεντρική τράπεζα και ισχύουν την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και έγιναν οι πληρωμές για εισαγωγές από το EshopWedrop για λογαριασμό των πελατών του. Αυτές οι τελωνειακές πληρωμές εισαγωγής θα υπολογίζονται ως ποσά που πρέπει να καταβληθούν από τον πελάτη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας όταν το δέμα παραγγελθεί από τον πελάτη για τελική παράδοση στη χώρα προορισμού.

Τέλος Παροχής Τελωνειακών Υπηρεσιών Εισαγωγής: Πρόκειται για το τέλος εξυπηρέτησης που χρεώνονται οι πελάτες από το EshopWedrop για την παροχή υπηρεσίας διατυπώσεων εισαγωγής για κάθε δέμα. Αυτά τα τέλη είναι διαφορετικά για τα πακέτα ΧΑ, ΜΑ και ΥΑ και χρεώνονται σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του EshopWedrop.

Τέλος Υπηρεσίας Τελωνειακών Πληρωμών Εισαγωγής: πρόκειται για το τέλος εξυπηρέτησης που χρεώνονται οι πελάτες από το EshopWedrop για την υπηρεσία πραγματοποίησης των τελωνειακών πληρωμών εισαγωγής για λογαριασμό του πελάτη. Οι πληρωμές αφορούν τον εισαγωγικό ΦΠΑ, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους εισαγωγής που καταβάλλει το EshopWedrop (ή οι υπεργολάβοι του και οι διορισμένοι αντιπρόσωποι) στην HRMC (τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου) για την εισαγωγή κάθε δέματος. Το ποσό αυτό είναι ένα ποσοστό από το συνολικό ποσό των τελωνειακών πληρωμών εισαγωγής που πραγματοποιούνται για κάθε δέμα, με ελάχιστο ποσό χρέωσης και χρεώνεται σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του EshopWedrop.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε δέμα θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι οι Τελωνειακές Διασαφήσεις εισαγωγής θα εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε δέμα.

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός δεμάτων για τον ίδιο πελάτη που ενοποιούνται σε μία αποστολή που φθάνει στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τον προσδιορισμό της τελωνειακής κατηγορίας των δεμάτων θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία όλων των δεμάτων για τον ίδιο πελάτη (Δέμα Χαμηλής Αξίας, Δέμα Μεσαίας Αξίας, Δέμα Υψηλής Αξίας).

Π.χ. ανεξάρτητα από τις ατομικές αξίες των δεμάτων, δύο δέματα αξίας £10 το κάθε ένα θα θεωρούνται ως Δέματα Μέσης Αξίας - αυτό οφείλεται στην συνολική αξία των £20 και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις τελωνειακές πληρωμές και υπηρεσίες εισαγωγής αγαθών Μέσης Αξίας τέλη όπως παρουσιάζονται παραπάνω.

Υπολογισμός Φ.Π.Α.
Υπολογισμός Τελωνειακών Δασμών ΕΔΩ
Χρησιμοποίησε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του EshopWedrop ΕΔΩ

Υπάρχει μέγιστο όριο στο χρεώσιμο βάρος ενός δέματος;
Ναι, τα 300 κιλά. *

Υπάρχει μέγιστο όριο στη δηλωμένη αξία ενός δέματος;
Μέγιστη αξία ανά δέμα: 2.500 USD *
* Εάν το δέμα σας υπερβαίνει οποιοδήποτε από αυτά τα όρια, παρακαλούμε όπως πριν από την παραγγελία σας, επικοινωνήσετε με την ομάδα μας και ένας από τους εκπροσώπους μας θα σας συμβουλέψει για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Μόνο τα δέματα εντός αυτών των ορίων θεωρούνται ως Δέματα όπως ορίζονται στους Τυποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις και στους τιμοκαταλόγους και όλους τους υπόλοιπους όρους. Οποιοδήποτε δέμα που υπερβαίνει οποιοδήποτε από αυτά τα όρια θα πρέπει να συμφωνηθεί με ειδικούς όρους και τιμοκαταλόγους που ισχύουν εκτός σύνδεσης ανά περίπτωση.

Είναι η υπηρεσία διαθέσιμη για εταιρείες ή μόνο για καταναλωτές (ιδιώτες);

Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εταιρείες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής γίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ηλεκτρονικά και μαζικά για ολόκληρη την αποστολή όλων των δεμάτων ενοποιημένων σε μια μεταφορά. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παρέχουμε καμία δήλωση τελωνειακών εισαγωγών για κάποιο δέμα ξεχωριστά που συνήθως απαιτούν οι εταιρείες ως δικαιολογητικό για τον ΦΠΑ εισαγωγής ή τους εισαγωγικούς δασμούς που καταβλήθηκαν για τις διατυπώσεις εισαγωγής.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα δέματα, ακόμη και για εκείνα που απευθύνονται στους ιδιώτες καταναλωτές (ιδιώτες πελάτες) - δεν θα υπάρχει καμία δήλωση Τελωνειακής Εισαγωγής για μεμονωμένα δέματα και δεν θα μπορέσουμε να παρέχουμε στους πελάτες κανένα δικαιολογητικό για τον ΦΠΑ εισαγωγής ή Εισαγωγικές τελωνειακές επιβαρύνσεις για αυτά τα δέματα.

Πως να ψωνισεις απο τις ΗΠΑ;

Προσπαθείς να πραγματοποιήσεις μια παραγγελία χρησιμοποιώντας την Αμερικανική EshopWedrop διεύθυνση παράδοσης σου;
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ελέγξεις τις παρακάτω πληροφορίες - πρέπει να ακολουθήσεις τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσεις ότι η παραγγελία σου θα αναχωρήσει από την Αμερική και θα παραδοθεί σε εσένα με επιτυχία.

Κατ’ αρχήν, επισκέψου το λογαριασμό σου στο EshopWedrop για να ελέγξεις αν η αμερικανική διεύθυνση παράδοσης σου είναι διαθέσιμη - Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
Εάν δεν έχεις λογαριασμό EshopWedrop κάνε Εγγραφή ΕΔΩ

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία μεταφοράς από τις ΗΠΑ;

Η αποθήκη Προέλευσης του EshopWedrop στην Αμερική βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και κοντά στο αεροδρόμιο JFK. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ψωνίζεις από  ηλεκτρονικά καταστήματα στην Αμερική οι παραγγελίες σου θα παραδίδονται στην αποθήκη προέλευσης των ΗΠΑ και από εκεί θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στην αποθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του αεροδρομίου Heathrow.

Οι παραδόσεις στην αποθήκη των ΗΠΑ γίνονται δεκτές από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. έως 5 μ.μ. (ώρα Νέας Υόρκης).
Όλα τα δέματα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός 24 ωρών μετά την παράδοση, εκτός από αυτά που παραδίδονται τις Πέμπτες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία την ίδια ημέρα.

Χρόνος αναχώρησης – Όλα τα δέματα για τα οποία τα τελωνειακά στοιχεία  ενημερώθηκαν και επιβεβαιώθηκαν μέχρι τις 9 π.μ. Eastern Time (ET) για κάθε ημέρα αναχώρησης θα συμπεριλαμβάνονται στην αναχώρηση της ίδιας ημέρας.

Επί του παρόντος, έχουμε μια εβδομαδιαία αναχώρηση από την Αμερικανική αποθήκη προέλευσης, κάθε Παρασκευή με αναχώρηση αεροσκάφους από το αεροδρόμιο JFK, NYC την Κυριακή και άφιξη στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου το πρωί της Δευτέρας.

Έτσι, τα δέματα που παραδίδονται στην αποθήκη προέλευσης των ΗΠΑ από Παρασκευή έως Πέμπτη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα καταγράφονται στο σύστημά μας μέχρι το Κλείσιμο Εργασιών την Πέμπτη (ET). Οι πελάτες θα πρέπει  να ενημερώσουν και να καταχωρίσουν τις τελωνειακές λεπτομέρειες των παραγγελιών τους μέχρι την Πέμπτη 5 π.μ. ET για να διασφαλίσουν ότι τα δέματα τους θα αναχωρήσουν την ίδια Παρασκευή.

Τι πρέπει να κάνω όταν η παραγγελία μου φτάσει στην αποθήκη των ΗΠΑ;

Παρακαλώ συνδέσου στον προσωπικό σου EshopWedrop λογαριασμό και ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

Ανέβασε στο λογαριασμό σου τα δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν το είδος και την κατηγορία του προϊόντος και την αξία αγοράς (π.χ. τιμολόγιο, επιβεβαίωση ηλεκτρονικής παραγγελίας, τιμολόγιο proforma κ.λπ.).

Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει ξεκάθαρα την περιγραφή του/των προϊόντων, την ποσότητα και το ποσό που καταβλήθηκε για αγορά τους. Εάν κάποιο από τα προαναφερόμενα στοιχεία λείπει και δεν συμπληρωθεί στο σύστημα, το δέμα δεν θα μπορεί να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ!

Πρέπει να συμπληρώσεις όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω μόνο στην  Αγγλική Γλώσσα και πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς με την περιγραφή από τα δικαιολογητικά (τιμολόγιο ή επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω διαδικτύου).

Η δηλωμένη αξία σε USD θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει οποιουσδήποτε ισχύοντες φόρους επί των πωλήσεων καθώς και της χρεώσεις μεταφοράς εντός στις ΗΠΑ, όπως αναφέρονται στα δικαιολογητικά που ανέβασες στο σύστημα. Η μέγιστη αξία ανά δέμα που μπορεί να γίνει αποδεκτή από το σύστημα είναι τα 2.500 USD. Αυτή είναι η μέγιστη αξία για απλουστευμένες διατυπώσεις εξαγωγής που γίνονται  αποδεκτές από τις τελωνειακές αρχές των ΗΠΑ.

Σημείωση: Εάν δεν έχεις δηλώσει στο λογαριασμό σου μια διεύθυνση παράδοσης στη χώρα προορισμού σου, θα σου ζητηθεί να καταχωρίσεις μια. Αυτή είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των παραγγελιών σου από τις ΗΠΑ. Η διεύθυνση αυτή θα δηλωθεί ως η διεύθυνσή σου για τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής και εισαγωγής.

Τι συμβαίνει όταν τα δέματα φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο;

Αρχικά, τα δέματα φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Heathrow για τον εκτελωνισμό των εισαγωγών (βρες πιο κάτω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής).

Μετά την τελωνειακή εκκαθάριση των δεμάτων θα παραδοθούν μέχρι την Τρίτη (12 μ.μ. ώρα Αγγλίας) στην αποθήκη προέλευσης του EshopWedrop στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην αποθήκη προέλευσης του Ηνωμένου Βασιλείου τα δέματα θα διαχωριστούν και θα ταξινομηθούν για να αναχωρήσουν με την επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κύπρο.

Για περαιτέρω ερωτήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Εξυπηρέτησης Πελατών: Tel.:  +357 22711212 , Email: info@eshopwedrop.gr

Πώς λειτουργεί το EshopWedrop;

ΒΗΜΑ 1 - Κατά την εγγραφή θα λάβεις τις προσωπικές σου διευθύνσεις παράδοσης EshopWedrop για ηλεκτρονικές ψώνια από το Ηνωμένο Βασίλειο την Γερμανία, την Ιταλία και την Αμερική. ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

ΒΗΜΑ 2 – Ψώνισε από οποιοδήποτε αγαπημένο σου ηλεκτρονικό κατάστημα. Εδώ μπορείς βρεις μερικές ιδέες για ψώνια αλλά είσαι ελεύθερος να ψωνίσεις από οποιοδήποτε άλλο κατάστημα προτιμάς! ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

ΒΗΜΑ 3 – Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο ταμείο, χρησιμοποίησε την προσωπική σου διεύθυνση παράδοσης EshopWedrop, συμπεριλαμβανομένου του EshopWedrop ID σου (μέρος της διεύθυνσης). Υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα που ζητούν να συμπληρώσεις τη διεύθυνση σε δύο γραμμές, γι’ αυτό έχουμε και εμείς δύο γραμμές στη διεύθυνση αγορών σου (θα βρεις στις διευθύνσεις αγορών σου Γραμμή Διεύθυνσης 1 / Γραμμή Διεύθυνσης 2) ΛΑΒΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΔΩ

ΒΗΜΑ 4 – Ανάμενε να σου επιβεβαιώσουμε ότι η παραγγελία σου έφτασε στην προσωπική  διεύθυνση EshopWedrop (παρακαλώ λάβε υπόψη τον χρόνο παράδοσης στην αντίστοιχη χώρα σύμφωνα με την επιλογή παράδοσης που επέλεξες όταν πραγματοποίησες την ηλεκτρονική παραγγελία). Μόλις η παραγγελία σου φτάσει στην αποθήκη EshopWedrop, η ομάδα μας θα φροντίσει για την αποστολή της και παράδοσή της σε εσένα.

ΒΗΜΑ 5 - Γνωρίζουμε ότι μερικές φορές οι ηλεκτρονικές αγορές είναι αγχωτικές, γι’ αυτό σε ενημερώνουμε τακτικά μέσω e-mail για την τοποθεσία και την κατάσταση της αποστολής σου ή μπορείς να την ελέγξεις ανά πάσα στιγμή μέσω του λογαριασμού σου στο EshopWedrop ή χρησιμοποιώντας το εργαλείο Παρακολούθησης της Εξέλιξης της Πορείας της αποστολής σου που βρίσκετε στην ιστοσελίδα μας. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ

ΒΗΜΑ 6 - Θα λάβεις μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόλις φτάσει το δέμα σου στην Ελλάδα. Παράδοση στο σπίτι σου; Παράδοση στο χώρο εργασίας σου; Ή προτιμάς να παραλάβεις προσωπικά την παραγγελία σου από ένα σημείο παραλαβής; Μπορείς να επιλέξεις τον πιο βολικό για εσένα τρόπο παράδοσης μόλις φτάσει η παραγγελία σου στην Ελλάδα. Επιλογές Παράδοσης

Ποια αγαθά δεν μπορούν να παραδοθούν από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα;

Η αποθήκη προορισμού για τις ΗΠΑ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που αγοράζεις από διαδικτυακά καταστήματα, τα δέματα σου θα σταλούν στην αποθήκη προορισμού των ΗΠΑ και από εκεί θα μεταφερθούν στην αποθήκη προορισμού του Ηνωμένου Βασιλείου, πριν να παραδοθούν σ΄ εσένα στην Ελλάδα.

Μόλις τα δέματα φτάσουν στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, κάθε ένα από αυτά υπόκειται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής – αυτό επιτρέπει στα δέματα να κυκλοφορούν ως δέματα της ΕΕ σε κάθε χώρα προορισμού της ΕΕ χωρίς άλλες τελωνειακές διατυπώσεις κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης ή κατά την άφιξη στον τελικό προορισμό.

Παρακάτω θα βρείς μια λίστα με τα προϊόντα που δεν μπορούν να παραδοθούν από τις Η.Π.Α. στην Ευρώπη και υπόκεινται στις βρετανικές τελωνειακές διατυπώσεις:

 • Χώμα, φυτά, ρίζες, σπόροι, δένδρα, ορυκτά, ζωοτροφές, ορυκτή κοπριά, λουλούδια και διακοσμητικά φυτά
 • Λαχανικά, βολβοί, φρούτα, πατάτες, γαλακτοκομικά προϊόντα ή άλλα ζωικά προϊόντα - ψάρια, αυγά, μέλι, γάλα.
 • Κρέας και υποπροϊόντα σφαγίων - συμπεριλαμβανομένων των ζαμπόν, μπέικον, λουκάνικα και πατέ
 • Τα ευπαθή προϊόντα οποιουδήποτε είδους
 • Κάθε τρόφιμο, συμπλήρωμα, φάρμακο ή καλλυντικό που έχει εκδοθεί Προειδοποίηση για την Ασφάλεια των Καταναλωτών
 • Ζωντανά ή νεκρά ζώα, μέλισσες, οστρακόδερμα και άλλα έντομα συμπεριλαμβανομένων άλλων ασπόνδυλων υδρόβιων ζώων, ακατέργαστων δερμάτων, ακατέργαστων γουναρικών.
 • Ξύλο, ξυλοκάρβουνο, σίδηρος και χάλυβας, μαγνήτες, υπολείμματα και απόβλητα.
 • Χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των κερμάτων, πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, χαρτονομίσματα, τραπεζογραμμάτια, τίτλοι ή ταξιδιωτικές επιταγές.
 • Είδη τέχνης ή προσωπικά αντικείμενα αξίας.
 • Κοσμήματα, ακατέργαστα διαμάντια, πολύτιμους λίθους, πλατίνα, χρυσό, ασήμι ή πολύτιμα αντικείμενα.
 • Μπαταρίες, εκρηκτικά, εύφλεκτες ουσίες, χημικά προϊόντα, σούλφα, ορυκτά καύσιμα, ρητίνες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες / ραδιενεργές ουσίες.
 • Spray με προωθητικό αέριο, Θερμοσίφωνες, δεξαμενές με καύσιμα κινητήρων, βενζίνη, πετρέλαιο και άλλα καύσιμα, αναπτήρες που περιέχουν καύσιμα.
 • Αέρια δακρύων, σπρέι πιπεριου, περιέκτες που περιέχουν αέριο, κενά δοχεία αερίου, μάσκες αερίου και φίλτρα μάσκας αερίου.
 • Μαχαίρια, όπλα.
 • Πυροτεχνήματα, μπαρούτι, σφαίρες, πυροβόλα όπλα, όπλα, πυρηνικοί αντιδραστήρες, εκρηκτικά, πυρομαχικά, στρατιωτικό εξοπλισμό, σπρέι αυτοάμυνας, αερόσακοι.
 • Παράνομα ναρκωτικά, ψυχεδελικά φάρμακα, ναρκωτικά, φαρμακευτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών), φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα.
 • Υγρά, καπνός ή αλκοολούχα ποτά με συγκέντρωση που υπερβαίνει το 70%.
 • Ζάχαρη και αλάτι.
 • Άρωμα, αιθέρια έλαια ή βερνίκι νυχιών.
 • Φωτογραφικά προϊόντα.
 • Σιτηρά, είδη ζαχαροπλαστικής και διάφορα προϊόντα διατροφής για κατοικίδια.

Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα δέματα σου μπορούν να εκτελωνιστούν για να σου παραδοθούν. Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειές για δέματα που περιέχουν προϊόντα από τον παραπάνω κατάλογο. Οι αρχές θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να κατασχέσουν και να καταστρέψουν αυτά τα αντικείμενα.

Ζητάμε συγγνώμη για τυχόν ταλαιπωρία που μπορεί να προκληθεί.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα, πριν από την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας – 3.10 (3) όσον αφορά το μέγεθος, τη συσκευασία και το περιεχόμενο του δέματος

Σημείωση: Τα προϊόντα αυτά δίνονται ως παράδειγμα και ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε την νομοθεσία των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ελλάδας για τυχόν προϊόντα που ενδέχεται να μην επιτρέπονται.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το EshopWedrop

Χιλιάδες διαδικτυακοί καταναλωτές στην Ευρώπη χρησιμοποιούν το EshopWedrop για να παραλάβουν τα δέματα τους όταν ψωνίζουν ηλεκτρονικά από το εξωτερικό.

Εδώ θα βρείτε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους το EshopWedrop μπορεί να είναι ο αγαπημένος σας συνεργάτης για τις ηλεκτρονικές αγορές:

Οι μάρκες που αγαπάτε, παραδίδονται σε εσάς: Με το EshopWedrop έχετε πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά καταστήματα στην Ευρώπη και Αμερική σε φθηνότερες τιμές. Ακόμη και από αυτά που δεν παραδίδουν στην Ελλάδα. Το EshopWedrop το κάνει!

Πρόσβαση σε πωλήσεις προϊόντων από ολόκληρη την Ευρώπη: Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιες πωλήσεις προϊόντων σε ηλεκτρονικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα συνήθως είναι ακριβότερα ή δεν θα είναι διαθέσιμα καθόλου στην Ελλάδα! Με το EshopWedrop μπορείτε τώρα να ψωνίσετε οποιαδήποτε προϊόντα και να επωφεληθείτε των εκπτώσεων και των πωλήσεων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου της Γερμανίας της Ιταλίας και της Αμερικής.

Ενοποιήστε τις παραγγελίες σας: Είναι πιθανόν να θέλετε να αγοράσετε προϊόντα από διαφορετικά καταστήματα ή ακόμα και από διαφορετικές χώρες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλό κόστος παράδοσης. Με το EshopWedrop μπορείτε να συνδυάσετε και να ενοποιήσετε όλες τις παραγγελίες σας κάτω από έναν ενιαίο αριθμό αποστολής και παρακολούθησης, έτσι ώστε όλα τα πακέτα σας να παραδοθούν μαζί, εξοικονομώντας χρήματα στο κόστος αποστολής και χρόνο κατά τη παραλαβή τους.

Υπολογιστής Κόστους Αποστολής – Μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος αποστολής πριν αγοράσετε. Μέσω της Υπολογιστή Κόστους Αποστολής παρέχεται μια εκτίμηση του κόστους μεταφοράς των δεμάτων σας στην Ελλάδα. Επισκεφθείτε τον Υπολογιστή τιμής EshopWedrop για να υπολογίσετε το κόστος παράδοσης των δεμάτων σας.

Πολλαπλές επιλογές παράδοσης και παραλαβής -Αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων πρέπει να σημαίνει εύκολες και βολικές αγορές! Παραλάβετε στο σπίτι σας. Ή στο χώρο εργασίας σας. Ή ακόμη και να κάνετε έκπληξη σε έναν φίλο σας με ένα δώρο.
Μπορείτε να επιλέξετε τι είναι πιο βολικό για εσάς, καθώς το EshopWedrop προσφέρει μια πολλαπλές επιλογές παράδοσης ή παραλαβής από διάφορα σημεία στην Ελλάδα. 

Καταχώρηση Τελωνειακών Στοιχείων από Αμερική

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να διασφαλίσετε ότι το δέμα σας θα φορτωθεί στην επόμενη προγραμματισμένη αναχώρηση παρακαλώ συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ενημερώστε όλα τα τελωνειακά στοιχεία (αξία, είδος προϊόντος, και καταχώρηση τιμολογίου αγοράς) που απαιτούνται για το δέμα αυτό. Κάθε αναχώρηση από την αποθήκη προέλευσης θα περιλαμβάνει μόνο τα δέματα που έχουν έγκαιρα συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα τελωνειακά στοιχεία. Δέματα χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία συμπληρωμένα θα παραμένουν στην αποθήκη μέχρι την συμπλήρωσή τους. Η καταχώρηση τιμολογίου αγοράς στο σύστημα είναι δεκτή μόνο σε μορφή αρχείου PDF.

Τί είναι η προσωπική διεύθυνση παράδοσης EshopWedrop;

Μόλις εγγραφείτε, θα λάβετε τις προσωπικές διευθύνσεις παράδοσης για τις ηλεκτρονικές αγορές σας στο Ηνωμένο Βασίλειο την Γερμανία την Ιταλία και την Αμερική. Μπορείτε πάντα να βλέπετε αυτές τις διευθύνσεις όταν συνδέεστε στον προσωπικό σας λογαριασμό EshopWedrop.

Αυτές είναι οι διευθύνσεις των κεντρικών αποθηκών της EshopWedrop. Όταν ψωνίζετε ηλεκτρονικά και χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις διευθύνσεις, τα δέματά σας θα παραδίδονται στην EshopWedrop αποθήκη της αντίστοιχης χώρας. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επωφεληθείτε από την επιλογή της δωρεάν παράδοσης που οι διαδικτυακοί λιανοπωλητές συχνά προσφέρουν στους πελάτες τους για αγορές με παράδοση στην χώρα τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσετε μόνο για τα έξοδα μεταφοράς που σχετίζονται με την EshopWedrop για την παράδοση των δεμάτων σας στην Ελλάδα.

Παράδειγμα: Έχετε παραγγείλει ένα βιβλίο από το Amazon.co.uk που πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν παράδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχετε χρησιμοποιήσει τη δική σας διεύθυνση  EshopWedrop στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Αυτό σημαίνει ότι το δέμα σας θα αποσταλεί πρώτα στην αποθήκη EshopWedrop της Αγγλίας, επιτρέποντάς σας να επωφεληθείτε από την επιλογή δωρεάν παράδοσης που σας προσφέρει το Amazon.co.uk. Στη συνέχεια, τα προϊόντα σας θα αποσταλούν από την αποθήκη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα και θα χρεωθείτε βάσει του τρόπου παράδοσης της αποστολής που έχετε επιλέξει.

Πώς μπορώ να ξέρω ότι τα προϊόντα μου παραλήφθηκαν στην EshopWedrop διεύθυνση μου;

Το σύστημά μας στέλνει αυτόματα ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σας μόλις λάβουμε το δέμα σας.

Οι παρακάτω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική ειδοποίησή μας για κάθε δέμα που παραλάβαμε:

Βάρος

Διαστάσεις

Αριθμός εντοπισμού

Ένας σύνδεσμος στον λογαριασμό σας στο EshopWedrop όπου μπορείτε να δείτε μια εικόνα με το δέμα (δέματα) σας καθώς και όλες τις παραπάνω πληροφορίες.

Επίσης, προαιρετικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την άφιξη ενός δέματος, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό σας στο EshopWedrop. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μόνο αν θέλετε.

Πότε μπορούν τα δέματα να παραδοθούν στις αποθήκες προέλευσης;

Οι αποθήκες προέλευσης μπορούν να δέχονται δέματα κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. (τοπική ώρα)

Πού και πότε μπορώ να παραλάβω τα δέματα μου;

Μπορείτε να επιλέξετε την τελική παράδοση των δεμάτων σας μόλις φτάσουν στην αποθήκη προορισμού μας στην Ελλάδα.
Για να παραλάβετε τα Δέματα σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τους ακόλουθους τρόπους παράδοσης:

Παράδοση στο σπίτι σας ή οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση επιθυμείτε

Παραλαβή από το κοντινότερο βάση Ταχυδρομικού Κωδικού σημείο απόδοσης ΕΛΤΑ

Παραλαβή από την κεντρική αποθήκη (FlagShip) στο Κορωπί

Πώς μπορώ να ελέγξω τα δέματα μου και πώς μπορώ να μάθω πότε φθάνουν στον προορισμό;

Θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις:

1. τα δέματα σας φτάνουν στις αποθήκες της EshopWedrop (οι προσωπικές διευθύνσεις αγορών του EshopWedrop).

2. τα δέματα σας αναχωρήσουν προς τη χώρα προορισμού.

3. τα δέματα σας φθάσουν στην αποθήκη μας από τη χώρα προέλευσης.

4. τα δέματα σας είτε φθάνουν στο σημείο παραλαβής που υποδείχθηκε από εσάς είτε παραδοθούν στην εταιρεία ταχυμεταφορών που θα αναλάβει την παράδοση στην αναφερόμενη από εσάς διεύθυνση.

5. τα δέματα σας έχουν παραδοθεί.

Επίσης, έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ελέγξετε τα δέματα σας στο λογαριασμό σας στο EshopWedrop. Θα βρείτε εδώ όλες τις λεπτομέρειες και την κατάσταση για όλα τα δέματα, τις ενοποιήσεις, το ιστορικό, τα τιμολόγια κλπ.

Έκανα μια ηλεκτρονική αγορά, αλλά δεν τη βλέπω στα δέματα μου που εμφανίζονται στον EshopWedrop λογαριασμό μου. Γιατί;
 • Σας παρακαλούμε να ελέγξετε αν το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει στείλει τα προϊόντα σας και αν έχουν παραδοθεί επιτυχώς στη διεύθυνση EshopWedrop.
 • Έχετε λάβει αριθμό παρακολούθησης για την παραγγελία σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα; Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την επιλογή παράδοσης με αριθμό παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας σας, κάτι που μερικές φορές κοστίζει (λίγο) περισσότερο, αλλά για να είστε σίγουροι αξίζει τον κόπο.
 • Εάν τα προϊόντα παραδόθηκαν, αλλά ο έμπορος λιανικής πώλησης δε σημείωσε σωστά την διεύθυνση αγορών σας στην παραγγελία, θα κρατήσουμε τα δέματα σας στην κατηγορία "Μη αναγνωρισμένα" και θα διενεργήσουμε έρευνες.
 • Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας στείλετε όλες τις λεπτομέρειες που έχετε για να διερευνήσουμε την κατάσταση.
 • Μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση μέχρι και 24ώρες από την στιγμή που έχει παραδοθεί η παραγγελία σας στην αποθήκη μας στην χώρα προέλευσης μέχρι να εμφανιστεί στο λογαριασμό σας και να ειδοποιηθείτε.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν δέχεται τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται από την EshopWedrop. Τι να κάνω;

Δοκιμάστε αυτό:

Ελέγξτε ότι έχετε επιλέξει τη χώρα παράδοσης σωστά.

Αλλάξτε το "+44" (κωδικός Αγγλίας) με το "0" (μηδέν) - ebay.co.uk

Διαγράψτε το +44 και αφήστε μόνο τους υπόλοιπους αριθμούς - Amazon.co.uk

Μπορώ να αγοράσω από άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός από αυτά που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του EshopWedrop;

Απολύτως! Ο ηλεκτρονικός μας κατάλογος καταστημάτων είναι μόνο για καθοδήγηση και ιδέες που μπορείτε να εξερευνήσετε. Μπορείτε να αγοράσετε από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα που κάνει παραδόσεις σε μία από τις διευθύνσεις αγορών σας του EshopWedrop.

Μπορώ να συγκρίνω τιμές μεταξύ διαφόρων ηλεκτρονικών καταστημάτων;

Φυσικά! Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Pricerunner για τις αγορές σας από το Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Preis

Πως γίνεται η χρέωση της αποστολής;

Η χρέωση της αποστολής γίνεται με βάση των τιμοκαταλόγων τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς της αποστολής μπορείτε να υπολογίσετε μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος και αυτός βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Η χρέωση γίνεται με βάση το βάρος του κάθε δέματος σε κιλά.

Στην περίπτωση που το ογκομετρικό βάρος (μήκος Χ πλάτος Χ ύψος)cm / 6000 είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος του δέματος τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα EshopWedrop συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται στην πολιτική για τα cookies. Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ περίμενε μέχρι να επιβεβαιώσουμε τον ταχυδρομικό σου κωδικό