Είσοδος
4.6

How our Micro API works

Our Micro API solutions allows you to significantly save development resources, needed for full API development but still get all the international delivery benefits which EshopWedrop can offer!

1
Retailer's checkout
 • add EshopWedrop as one of local delivery options in your checkout
 • add an option to select delivery country for international buyers
EshopWedrop
EshopWedrop

Country of delivery

EshopWedrop

Country of local
ESWD hub

EshopWedrop

Email address

EshopWedrop
2
Using Micro API transfer client's
data to EshopWedrop system:
 • Client's email address
 • Delivery country, which was selected by client
 • Country of local EshopWedrop Hub, to which you will ship parcel
EshopWedrop
EshopWedrop

Address of local
ESWD hub

EshopWedrop

ESWD client ID

EshopWedrop
3
Using Micro API
EshopWedrop will provide you:
 • Client's ID
 • Delivery address of the local EshopWedrop Hub

You must use these details as the standard local

Shipping Address of EshopWedrop Hub

EshopWedrop
EshopWedrop
4
Deliver to EshopWedrop local Hub

EshopWedrop will:

 • identify the owner of parcel by client ID
 • take care of safe international delivery from local EshopWedrop Hub to client
EshopWedrop
Micro API benefits
 • Minimal development resources
 • Reach international markets
 • We take care of client information
 • Easy and simple to use
 • Track & Trace
Let's get started!

Information is key to make decisions on the go. That’s why, our dedicated team of experts are here for you. Get in touch today and will be happy to help you out. We’re only a click away!

Επικοινώνησε μαζί μας

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα EshopWedrop συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies όπως περιγράφεται στην πολιτική για τα cookies. Διαβάστε περισσότερα

summer 2024
summer 2024
Παρακαλώ περίμενε μέχρι να επιβεβαιώσουμε τον ταχυδρομικό σου κωδικό